League of Maidens
ข้อมูลเล่นคาสิโนออนไลน์

League of Maidens ที่สุดของเกม PC ที่มีอาชีพให้เลือกถึง 5 อาชีพ

League of Maidens เกมบนคอมพิวเตอร์ แนว Action จุดเด่นของเกมนี้ คือ เกมนี้เล่นคนเดียว ผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครในการในการล่องลอยบนท้องฟ้า แต่ไม่สามารถล่องลอยได้ตลอด เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งจะมีค่าพลังงานกำกับอยู่ เกมนี้ผู้เล่นสามารถเลือกอาชีพให้กับตัวละครได้ สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ตัวละครเป็นฝ่ายฮีโร่หรือฝ่ายตัวร้าย ซึ่งมีทั้งหมด 5 อาชีพตัวละคร ผู้เล่นสามารถดูวิดีโอสั้นที่ช่องด้านล่าง ระบบเกมจะอธิบายถึงความสามารถของตัวละครอาชีพนั้น สกิลที่ตัวละครนั้นเลือกใช้ และอาวุธต่างๆ ซึ่งบางตัวละครมีทั้งการใช้ดาบและการใช้อาวุธปืนในการต่อสู้ โจมตีกับคู่ต่อสู้อื่นในเกม

League of Maidens

League of Maidens เกมแนว Acttion

เมื่อผู้เล่นเลือกตัวละครในเกม Leagฺue of Maidens เกมบนคอมพิวเตอร์ แนว Action แล้ว ระบบเกมจะให้ผู้เล่นเลือกการปรับแต่งรูปลักษณ์ของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งใบหน้า ทรงผม สีผม ส่วนประกอบต่างๆ ของใบหน้า การปรับแต่งรูปร่างของตัวละคร ส่วนชุดของตัวละคร ถ้าผู้เล่นต้องการชุดมากกว่าที่ระบบเกมกำหนดมาให้ ผู้เล่นจะต้องทำการเติมเงินเท่านั้น แล้วซื้อชุดให้กับตัวละคร หลังจากนั้นตั้งชื่อให้กับตัวละคร หลังจากนั้นเลือกรูปภาพประกอบให้กับตัวละคร คล้ายกับการตั้งรูปโปรไฟล์

สำหรับการควบคุมตัวละครใน เกมบนคอมพิวเตอร์ แนว Action ผู้เล่นสามารถที่จะกดปุ่ม F เพื่อให้ตัวละครทำการล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า กดปุ่ม C เพื่อทำการ Reload กระสุนปืนของอาวุธ ตัวละครของผู้เล่นสามารถพูดคุยกับ NPC เพื่อกดรับภารกิจต่างๆ เพิ่มเติมได้ ผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครในขณะล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าและการทำการโจมตีคู่ต่อสู้ได้ ซึ่งคู่ต่อสู้นั้นจะเป็นซอมบี้ จะต้องทำตามที่ภารกิจในระบบเกมกำหนด และทำการส่งภารกิจให้กับตัวละคร NPC

League of Maidens

นอกจากนี้ตัวละครของผู้เล่นในเกม บนคอมพิวเตอร์ แนว Action ยังสามารถทำกิจกรรมอื่นตามที่ระบบเกมกำหนดได้ อย่างเช่น การอาบน้ำ การซื้อและขายสิ่งของที่ร้านค้า ส่วนการเปิดกระเป๋าหรือคลัง ผู้เล่นสามารถกดปุ่ม I เพื่อทำการเปิด ส่วนการสวมใส่ชุดให้กับตัวละคร ผู้เล่นสามารถกดปุ่ม Esc เพื่อไปยังหน้า Main Page กดปุ่ม Customize เพื่อปรับแต่งชุดให้กับตัวละคร ผู้เล่นสามารถปรับแต่งชุดให้กับตัวละครได้ โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าผู้เล่นต้องการที่จะเปลี่ยนตัวละคร ผู้เล่นสามารถกดปุ่ม Manage ที่หน้า Main Game ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครได้มากถึง 3 ตัวละคร สามารถเลือก Create Maiden หรือ Delete Maiden ได้

ติดตามต่อได้ที่ https://www.vortexteam.org/