Star Wars Jedi Knight 2
ข้อมูลเล่นคาสิโนออนไลน์

Star Wars Jedi Knight 2 ภาค Jedi Outcast เกมบนคอมพิวเตอร์

Star Wars Jedi Knight 2 ภาค Jedi Outcast เกมบนคอมพิวเตอร์ จุดเด่นของเกมนี้ คือ ระบบเกมเป็นแบบ Multiplayer ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าต้องการกเล่นเกมแบบใด ใช้พลังแบบใด อย่างเช่น ใช้พลังในการวิ่งเร็ว ใช้พลังในการป้องกัน ซึ่งมีหลากหลายสกิล เป็นต้น วิธีการเข้าเกมStar Wars Jedi Knight 2ภาคJedi Outcast ผู้เล่นสามารถกดปุ่ม Launch Multiplayer ซึ่งก่อนที่ผู้เล่นจะเข้าสู่ระบบเกม ผู้เล่นจะต้องทำการ Set Up Video Mode ในการเล่นเกม เพื่อให้เข้ากับหน้าจอของผู้เล่นให้มากที่สุด การตั้งชื่อ ปรับ Sable Color และการเลือกตัวละครในการเล่นเกม

Star Wars Jedi Knight 2

เมื่อเลือกตัวละครในเกมStar Wars Jedi Knight 2 ภาค Jedi Outcast เกมบนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจะต้องมาตั้งค่าเลือกปุ่ม Play ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งหมด 2 ส่วน คือ Join Server และ Create Server ซึ่งจะมีด่านให้ผู้เล่นเลือกมากมาย ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าต้องการจำนวนผู้เล่นจำนวนกี่คน ถ้าผู้เล่นต้องการให้ผู้อื่นเข้าร่วมเล่นเกมด้วย ก็สามารถปรับเป็น Human ได้ ตั้งค่า Time Limit ระยะเวลาในการเล่นเกม Kill Limit กำจัดคู่ต่อสู้จำนวนเท่าใด ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าต้องการต่อสู้แบบตัวต่อตัวหรือต่อสู้แบบ Multiplayer แล้วใช้พลังเท่านั้น และถ้าต้องการใช้พลังแบบเต็มที่ให้เลือก Jedi Master 

หลังจากนั้นระบบเกมจะพาผู้เล่นไปสู่ระบบเกมStar Wars Jedi Knight 2 ภาค Jedi Outcast เกมบนคอมพิวเตอร์ ด่านแรก คือ ด่าน Death Star ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับคู้ต่อสู้อื่นและเก็บไอเท็มต่างๆ ที่อยู่ในกล่อง และถ้าผู้เล่นต้องการเล่นเกมนี้คนเดียว ผู้เล่นสามารถสร้างบอตในเกมได้ โดยการกดปุ่ม Add Bot ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าต้องการเพิ่มผู้เล่นคนใดเข้ามาในเกม สกิลในการเล่นแบบใด ถ้าผู้เล่นทำการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่น แล้วตกจากที่สูง พลังในการต่อสู้จะลดลง ไม่สามารถกระโดดได้แบบ Free Style

Star Wars Jedi Knight 2

และเมื่อผู้เล่นต้องการเล่นเกมแบบ Multiplayer ในเกมStar Wars Jedi Knight 2 ภาค Jedi Outcast เกมบนคอมพิวเตอร์ ผู้เล่นจะต้องทำการเลือก Force Templates สายอาชีพของตัวละคร ระบบเกมจะทำการปรับการเล่นเกมอัตโนมัติ ซึ่งผู้เล่นจะต้องทำการกดเลือกใช้สกิลเหล่านี้ แต่ละสกิลของตัวละครจะมีความแตกต่างของระดับสกิลที่แตกต่างกัน หรือผู้เล่นสามารถปรับแต่งสกิลของตัวละครเองได้ หลังจากนั้นเข้าสู่ด่าน Bespin Street กดปุ่ม F เพื่อใช้สกิล กดปุ่ม Z ในการเปลี่ยนสกิล พลังที่ใช้นี้ผู้เล่นไม่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เล่นสามารถศึกษาปุ่มกดได้ที่ Configure Controls 

สามารถเข้าเล่นได้ที่ www.vortexteam.org